Stacja Wyszków – Historia kolei na ziemi wyszkowskiej (4) – okres 1939 – 1944

Zniszczony Wyszków uwieczniony na niemieckiej pocztówce z jesieni 1939 roku. Między mostem drogowym, a kolejowym powstała tymczasowa przeprawa. Widok od strony Latoszka. Pocztówka ze zbiorów autora.

Wyszków w pierwszych dniach wojny

Zwiększająca się w latach 30-tych ubiegłego wieku agresja ze strony Rzeszy Niemieckiej wobec państw europejskich doprowadziła do wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie i słowackie zaatakowały terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obrona terytorium polski nazwana, tzw. kampanią wrześniową, objęła również obszar Ziemi Wyszkowskiej. Grupa Operacyjna „Wyszków” stworzona w czasie tej kampanii miała bronić linii Narwi wraz z Armią „Modlin” i Samodzielną Grupą Operacyjną „Narew” od strony Prus Wschodnich. Pasmo porażek polskiej armii wymusiło wycofanie się jej w kierunku wschodnim.

Czytaj dalej Stacja Wyszków – Historia kolei na ziemi wyszkowskiej (4) – okres 1939 – 1944